Đặt Tên Công Ty

Điều cần nhớ về phong thủy khi đặt bảng hiệu có tên công ty

Bảng hiệu của công ty là một trong những biểu tượng quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần bảo vệ, chống lại những ảnh hưởng

Ấn tượng ban đầu cho công ty

Ấn tượng phát xuất từ cái nhìn đầu tiên đối với một người hay một ngôi nhà rất có thể sẽ theo ta trong suốt